Proběhlé akce

Protože historicky vznikaly galerie různými způsoby a byly umístěné v různých částech webu, přidal jsem tuto stránku, která odkazuje všechny tyto fotogalerie z jednoho místa.

Pozor! Zatajování čochtanů je trestné! A pro všechny členy oddílu platí tzv.

Pozor! Pro všechny členy oddílu platí tzv. bonzovací povinnost! Upozorňujeme kandidáty na Krále čochtanů, že vítěz má tu čest  na výroční schůzi odevzdat  1 litr rumu (lze nahradit i jiným pitím).

Vodácký biatlon po dvou letech bez sněhu konečně zase na poctivých lyžích! Akce pro celou TJ Delfín. Konala se 12.3.2009.

Plán akcí se bude průběžně upřesňovat. Akce zde uvedené, ale i případně další, mají nárok na organizační, materiální a finanční podporu oddílu za podmínky, že budou obecně všem dostupné a zúčastní se alespoň minimální počet aktivních členů oddílu (počty budou stanoveny a odsouhlaseny výborem). Organizátor akce vyhlásí nábor na akci 4-3 týdny předem všem členům oddílu (mailem, zde na webu). Oddílovou akci může zorganizovat libovolný člen oddílu za podpory a schválení výboru. Tuzemskou, případně i zahraniční oddílovou autobusovou akci má organizátor celou zdarma, není-li dohodnuto jinak. 

1.1.2009 ve 13.30 se opět vydáme hledat otevřenou hladinu v okolí loděnice, abychom svá těla, lodě, pádla i vodu počastovali Novoročním eskymákem. První novoroční eskymování proběhlo pravděpodobně v roce 2001 a byli jsme tři. V roce 2007 nás bylo deset. Lze dělat na Nový Rok něco rozumnějšího?

Vodácké výjezdy 2008

25.09.2008 - 11:54 Koudelka Jiří

Zápisy o akcích na vodě z roku 2008. Místní vody, české vody, zahraniční řeky.

Syndikovat obsah