Kdo je Čochtan?

Čochtanem se stává vodák,

který nedobrovolně opustí loď jiným způsobem, než běžným vystoupením na břeh, molo, apod. Po opuštění lodi (vykrysení, vyplavání) nemusí nutně ani plavat. Může brodit, může se topit, může viset na větvi, na skále a provádět jiné cviky. Takový Čochtan se počítá do celoroční soutěže, a vítězem se stává vodák s nejvyšším počtem. Za Čochtana se počítá i nezdařené vystoupení z lodi u břehu, kdy se vodák zvrhne na opačnou či shodnou stranu než je břeh a kecne či spadne do vody.Počítáme i Čochtany na přehradě, pokud k nim došlo za běžného pádlování, vodního přesunu, vodního póla, vodní akrobacie apod., není-li v dalším odstavci řečeno jinak.

Za Čochtana se nepočítá

výše uvedené cvičení, když vzniklo v důsledky záchrany jiného vodáka, jeho života, materiálu, nebo cti. Taktéž se do soutěže nepočítají Čochtani, které ulovíme při tréninku na přehradě, rybníce apod., je-li předem hlášeno: cvičím eskymáky, cvičím plavání, cvičím opuštění lodi apod.

Vítěz má právo a povinnost

dát kamarádům na výroční schůzi velkou lahev rumu. Proti tomů získává právo být navěky zapsán na putovním poháru Krále Čochtanů, vedle dřívějších vodáckých velikánů.

Každý má povinnost

Každý, kdo uvidí či jinak zaznamená Čochtana svého či Čochtana jiného člena oddílu, má jednoznačnou povinnost toto hlásit (prostě to bonznout), aby mohl být Čochtan zapsán do soutěžní tabulky.

Můžete diskutovat, můžete i nesouhlasit, můžete se přít, ale to je tak všechno, co můžete dělat. Soutěž má tradici, existuje už desítky let.